Publié le 31/12/2012
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 109bis.


Afdeling VI.- Opgeheven door: Wet(prog) 27-12-12 - B.S. 31-12 - ed. 2 - art. 57
Art. 110.
01/01/2013 Opgeheven door: Wet(prog) 27-12-12 - B.S. 31-12 - ed. 2 - art. 57


TITEL V.- MOEDERSCHAPSVERZEKERING

HOOFDSTUK I.- INSTELLINGEN

Art. 111.

FR   NL   [Affichage pour impression]