Publié le 07/08/2008
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 197.


Art. 198.
06/09/1994 § 1. Er wordt verstaan onder:
06/09/1994 - boni: het gedeelte van het inkomstenaandeel van een verzekeringsinstelling dat haar werkelijke uitgaven voor geneeskundige verstrekkingen overschrijdt;
06/09/1994 - mali: het gedeelte van de werkelijke uitgaven voor geneeskundige verstrekkingen van een verzekeringsinstelling dat haar inkomstenaandeel overschrijdt.
01/01/2008 § 2. Een verzekeringsinstelling die een boekjaar met een boni afsluit, verwerft in rechte, als aandeel in de inkomsten , een bedrag, gelijk aan haar uitgaven en verhoogd met een deel van het boni.
01/01/2007 Vanaf 2001 bedraagt dit deel van het boni 25 pct.
06/09/1994 Dit deel wordt gestort in het bijzonder reservefonds, bedoeld in artikel 199.
02/01/1996 § 3. Een verzekeringsinstelling die een boekjaar met een mali afsluit, moet een deel van dat mali dekken door beroep te doen op haar bijzonder reservefonds als bedoeld in artikel 199 en/of door de heffing van een bijkomende bijdrage bij de gerechtigden.
01/01/2007 Vanaf 2001 bedraagt dat deel 25 pct.
01/01/2008 Ze verwerft in rechte, als aandeel in de inkomsten , haar inkomstenaandeel, verhoogd met een deel van het mali.
06/09/1994 Dit deel bedraagt:
01/01/2007 75 pct vanaf 2001
06/09/1994 en wordt verhoogd met het gedeelte van het tekort dat bij toepassing van artikel 197, § 4 niet in aanmerking wordt genomen voor de toepassing van dit artikel.
01/01/2007 § 4. Opgeheven door: Wet(div)(I)(1) 24-7-08 - B.S. 7-8 - art. 120

Art. 199.

FR   NL   [Affichage pour impression]