Publié le 23/12/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 69septies.


Art. 69octies.
02/01/1995 De bepalingen van deze afdeling hebben uitwerking vanaf 1 januari 1990.
02/01/1995 De Koning kan wijzigingen aanbrengen in deze bepalingen.

Afdeling XIII.- In onderaanneming verrichte geneeskundige verstrekkingen

Art. 70.

FR   NL   [Affichage pour impression]