Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 85.

2░ algemene medische richtlijnen en criteria voor te stellen om beter de evaluatieproblemen aangaande de arbeidsongeschiktheid op te vangen; deze richtlijnen en criteria worden daarna vastgesteld door de Geneeskundige Raad voor invaliditeit;
(En vigueur le: 13/03/1998 - )

est citÚ par:

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 198sexies.

De adviezen die door [het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid] worden uitgebracht, in het raam van de hem in artikel 85, eerste lid, 2░ van de geco÷rdineerde wet toevertrouwde taken, worden aan de Geneeskundige raad voor invaliditeit meegedeeld.
(En vigueur le: 01/01/2018 - )