Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 85.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Art. 80.

stelt de richtlijnen vast voor de organisatie van de controle van de arbeidsongeschiktheid, op basis van de voorstellen van de Geneeskundige raad voor invaliditeit na advies van [het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 85];
(En vigueur le: 01/01/2018 - )


Art. 82.

stelt de algemene medische richtlijnen en criteria vast op voorstel van [het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 85].
(En vigueur le: 01/01/2018 - )


Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 198bis.

[Het krachtens artikel 85 van de gecoördineerde wet bij de Dienst voor uitkeringen ingestelde Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid is samengesteld :
(En vigueur le: 01/01/2018 - )