Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 144.

§ 2. De Kamers van eerste aanleg [nemen met volle rechtsmacht kennis van ]:
(En vigueur le: 09/04/2012 - )

est cité par:

Wet houdende diverse bepalingen (I) (1)

Art. 261

- de Kamers van eerste aanleg, overeenkomstig artikel 144, § 2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 ook al werden zij reeds ingeleid bij het Comité;
(En vigueur le: )