Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 85.

[Wet 22/02/1998 - B.S. 03/03/1998 Vervanging] Bij de Dienst voor uitkeringen wordt een Technische medische raad ingesteld die tot ...
      d'application Ó partir du 13/03/1998