Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 87.

[Koninklijk besluit 13/11/1996 - B.S. 04/12/1996 Vervanging] Onverminderd het bepaalde in <:C 1>artikel 97<:c>, ontvangt de in <:C ...
      d'application Ó partir du 15/11/1996