Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 87.

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Vervanging] De koning bepaalt de hoegrootheid van de primaire ongeschiktheidsuitkering. Hij ...
      d'application à partir du 01/01/2003

[Programmawet 27/12/2006 - B.S. 28/12/2006 éd.3 p.75200 art.134 Wijziging] De koning bepaalt de hoegrootheid van de primaire ongeschiktheidsuitkering. Hij ...
      d'application à partir du 01/01/2007