Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 87.

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Vervanging] Voor de in <:C 1>artikel 86, § 1, 1°, c)<:c>, bedoelde gerechtigden, alsmede ...
      d'application à partir du 01/01/2003

[Wet 27/12/2005 - B.S. 30/12/2005 éd.2 p.57334 art.88 Wijziging] Voor de in <:C 1>artikel 86, § 1, 1°, c)<:c>, bedoelde gerechtigden, alsmede ...
      d'application à partir du 09/01/2006

[Programmawet 19/12/2014 - B.S. 29/12/2014 éd.2 p.106249 art.158 Wijziging] Voor de in <:C 1>artikel 86, § 1, 1°, c)<:c>, bedoelde gerechtigden, alsmede ...
      d'application à partir du 01/01/2015