Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 144.

[Wet 30/10/2018 - B.S. 16/11/2018 p.87956 art.7 Invoeging] 4░ <:M>de beroepen tegen de beslissingen van de Leidend ambtenaar, of de door ...
      d'application Ó partir du 26/11/2018