Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 155.

[Wet 28/12/1999 - B.S. 28/01/2000 Vervanging] § 1. Het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle kan:
      d'application à partir du 07/02/2000

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Wijziging] § 2. Tegen de beslissingen van het Comité bedoeld in § 1, 2°, kan beroep aangetekend ...
      d'application à partir du 15/02/2003

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73807 art.105 Wijziging] § 2. Tegen de tuchtrechtelijke beslissingen van het Comité bedoeld in § 1, 2°, kan ...
      d'application à partir du ?