Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 155.

[Wet 28/12/1999 - B.S. 28/01/2000 Vervanging] § 1. Het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle kan:
      d'application à partir du 07/02/2000

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 éd.1 Wijziging] § 4. Telkens als het belang van de dienst zulks vergt, kan de minister, op voorstel van ...
      d'application à partir du 15/02/2003

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73807 art.105 Wijziging] § 4. Telkens als het belang van de dienst zulks vergt, kan de minister, op voorstel van ...
      d'application à partir du ?

[Wet 27/12/2006 - B.S. 28/12/2006 éd.3 p.75316 art.258 Wijziging] § 4. Telkens als het belang van de dienst zulks vergt, kan de minister, op voorstel van ...
      d'application à partir du ?
      Note: Wijziging in de Franse tekst: Wet houdende diverse bepalingen (I) 27-12-2006 - B.S. 28-12 - ed. 3 (art. 258, 1°)

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69331 art.41 Opheffing] § 4. <:W>Opgeheven bij: wet 19-12-2008 - B.S. 31-12-2008 - ed. 3 - art. 41<:w>
      d'application à partir du 10/01/2009