Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 155.

[Wet 28/12/1999 - B.S. 28/01/2000 Vervanging] § 1. Het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle kan:
      d'application à partir du 07/02/2000

[Wet 22/08/2002 - B.S. 10/09/2002 Wijziging] 2° de in <:C 1>artikel 154<:c> bedoelde adviserend geneesheren die zich niet ...
      d'application à partir du 10/09/2002

[Wet 10/12/2009 - B.S. 31/12/2009 éd.3 p.82978 art.49 Wijziging] 2° de in <:C 1>artikel 154<:c> bedoelde adviserend geneesheren die zich niet ...
      d'application à partir du 10/01/2010

[Wet 25/04/2014 - B.S. 06/06/2014 p.43549 art.10 Wijziging] 2° de in <:C 1>artikel 154<:c> bedoelde adviserend geneesheren die zich niet ...
      d'application à partir du 01/01/2015

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] 2° de in <:C 1>artikel 154<:c> bedoelde <:W>adviserend-artsen<:w> die zich ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL