Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 155.

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69329 art.28 Invoeging] <:W>Het Comité kan ook de accreditering van de adviserend geneesheer die zich ...
      d'application à partir du 10/01/2009

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] In het statuut van de <:W>adviserend-artsen<:w> worden de modaliteiten bepaald ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL