Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 155.

[Wet 28/12/1999 - B.S. 28/01/2000 Vervanging] § 1. Het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle kan:
      d'application à partir du 07/02/2000

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] § 3. Bovendien kan het Comité, telkens als het belang van de dienst of het algemeen ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL