Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 174.

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73809 art.110 Vervanging] 10° voor de toepassing van <:C 1>artikel 142, § 1<:c>, moeten de vaststellingen, ...
      d'application à partir du ?

[Wet 29/03/2012 - B.S. 30/03/2012 éd.3 p.20546 Opheffing] 10° <:M>Opgheven door: Wet(div)(I) 29-3-2012 - B.S. 30-3 - ed. 3<:m>
      d'application à partir du 09/04/2012