Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 174.

[Wet 20/12/1995 - B.S. 23/12/1995 Vervanging] 9° de vordering tot terugbetaling van de ten onrechte betaalde persoonlijke ...
      d'application à partir du 02/01/1996

[Wet 26/03/2007 - B.S. 27/04/2007 éd.2 p.22524 art.28 Wijziging] 9° de vordering tot terugbetaling van de ten onrechte betaalde persoonlijke ...
      d'application à partir du 01/01/2008

[Wet 19/03/2013 - B.S. 29/03/2013 éd.2 p.20184 art.10 Wijziging] 9° de vordering tot terugbetaling van de ten onrechte betaalde persoonlijke ...
      d'application à partir du 08/04/2013