Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 174.

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69331 art.47 Invoeging] <:M>De in 5°, 6° en 7° bedoelde verjaringen worden vastgesteld op een jaar ingeval ...
      d'application à partir du 10/01/2009

[Wet 10/04/2014 - B.S. 30/04/2014 éd.1 p.35458 art.76 Opheffing] <:W>Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 76 (vroeger ...
      d'application à partir du 01/01/2014