Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 174.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] 1░ De vordering tot betaling van prestaties der uitkeringsverzekering verjaart twee jaar ...
      d'application Ó partir du 06/09/1994

[Wet 18/12/2016 - B.S. 27/12/2016 p.89713 art.15 Wijziging] Een ter post aangetekend schrijven volstaat om een in dit artikel bedoelde verjaring ...
      d'application Ó partir du 06/01/2017