Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 178.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Het personeel van de Dienst voor uitkeringen en dat van de Dienst voor ...
      d'application Ó partir du 06/09/1994

[Wet 29/04/1996 - B.S. 30/04/1996 Opheffing] Opgeheven bij: Wet 29-4-96 - B.S. 30-4
      d'application Ó partir du ?