Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 199.

[Koninklijk besluit 12/08/1994 - B.S. 31/08/1994 Vervanging] § 1. Elke verzekeringsinstelling richt een bijzonder reservefonds op dat door ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 22/12/2003 - B.S. 31/12/2003 éd.1 Wijziging] Met ingang van 1 januari 1997 tot en met 31 december 2003 worden de ...
      d'application à partir du 01/01/2004

[Koninklijk besluit 27/04/2005 - B.S. 20/05/2005 éd.2 p.23693 art.14 Wijziging] Met ingang van 1 januari 1997 worden de jaarlijkse renteopbrengsten die voortvloeien ...
      d'application à partir du 01/01/2004