Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 199.

[Koninklijk besluit 12/08/1994 - B.S. 31/08/1994 Vervanging] § 1. Elke verzekeringsinstelling richt een bijzonder reservefonds op dat door ...
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Wet 24/07/2008 - B.S. 07/08/2008 p.41215 art.121 Wijziging] § 2. Het bijzonder reservefonds is bestemd om het in <:C 1>artikel 198, § ...
      d'application ā partir du 01/01/2007
      Note: voor de eerste maal van toepassing op de afsluiting van de rekeningen van het jaar 2006.