Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 36ter.

[Wet 25/01/1999 - B.S. 06/02/1999 Invoeging] § 1. In afwachting dat de Koning, overeenkomstig de bepalingen van <:C ...
      d'application ā partir du 08/02/1998

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] § 2. Het op 17 februari 1997 gesloten nationaal akkoord ...
      d'application ā partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL