Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37undecies.

[Wet 27/12/2005 - B.S. 30/12/2005 éd.2 p.57323 art.51 Invoeging] De verplichte verzekering neemt eveneens de afleveringsmarge ten laste bedoeld in ...
      d'application à partir du 01/01/2006