Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37undecies.

[Programmawet 22/12/2008 - B.S. 29/12/2008 éd.4 p.68675 art.152 Invoeging] § 2. <:M>Voor de toepassing van paragraaf 1, eerste lid, worden de referentiebedragen ...
      d'application à partir du 01/01/2009

[Programmawet 28/06/2013 - B.S. 01/07/2013 éd.2 p.44485 art.24 Wijziging] Voor de toepassing van paragraaf 1, derde lid, wordt het bedrag van 650 euro ...
      d'application à partir du 01/01/2013
      Note: Erratum B.S. 17-12-2013 - p. 99131

[Programmawet 25/12/2016 - B.S. 29/12/2016 éd.2 p.90881 art.18 Wijziging] Voor de toepassing van paragraaf 1, derde lid, wordt het bedrag van 650 ...
      d'application à partir du 08/01/2017