Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25quinquies

[Wet 14/07/1994 - B.S. 20/05/2005 éd.2 p.23688 art.2 Invoeging] § 1. Het College van geneesheren-directeurs kent, onder de in dit artikel ...
      d'application à partir du 01/01/2004

[Wet 07/02/2014 - B.S. 25/02/2014 éd.2 p.15452 art.23 Wijziging] c) de verstrekkingen zijn voorgeschreven door een geneesheer-specialist gespecialiseerd ...
      d'application à partir du 07/03/2014