Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 109bis

[Wet 13/07/2006 - B.S. 01/09/2006 art.2 Inwerkingstelling] Art. 109bis.
      d'application Ó partir du 01/07/2009