Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 109bis

[Wet 30/03/2009 - B.S. 02/06/2009 art.2 Inwerkingstelling] De Geneeskundige raad voor invaliditeit heeft tot taak de tenlasteneming door ...
      d'application à partir du 01/07/2009
      Note: Datum van toepassing wordt bepaald door de Koning.

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 éd.1 p.81289 art.43 Wijziging] De Geneeskundige raad voor invaliditeit heeft tot taak de tenlasteneming door ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL

[Wet 30/08/2017 - B.S. 16/10/2017 p.93979 art.59 Wijziging] De Geneeskundige raad voor invaliditeit heeft tot taak de tenlasteneming door ...
      d'application à partir du 26/10/2017