Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 109bis

[Wet 30/03/2009 - B.S. 02/06/2009 art.2 Inwerkingstelling] De Geneeskundige raad voor invaliditeit heeft tot taak de tenlasteneming door ...
      d'application Ó partir du 01/07/2009
      Note: Datum van toepassing wordt bepaald door de Koning.

[Wet 30/08/2017 - B.S. 16/10/2017 p.93979 art.59 Opheffing] <:W>Opgeheven bij: Wet(div) 30-8-17 - B.S. 16-10 - art. 59 (vroeger 5e lid)<:w>
      d'application Ó partir du 26/10/2017