Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 31bis

[Wet 23/12/2009 - B.S. 29/12/2009 p.82144 art.2 Invoeging] <:W>Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging wordt er een ...
      d'application Ó partir du 08/01/2010