Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 162bis

[Wet 19/05/2010 - B.S. 02/06/2010 éd.2 p.34353 art.6 Invoeging] Art. 162bis.
      d'application ŕ partir du 12/06/2010