Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 77sexies

[Wet 10/04/2014 - B.S. 30/04/2014 éd.1 p.35459 art.79 Invoeging] <:W>Indien er ernstige, nauwkeurige en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen ...
      d'application à partir du 10/05/2014

[Wet 30/10/2018 - B.S. 16/11/2018 p.87955 art.6 Wijziging] De opschorting vervalt van rechtswege indien <:M><:m>binnen 12 maanden<:m> na ...
      d'application à partir du 26/11/2018