d'application à partir du 10/05/2014
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 23.


Art. 24.
10/05/2014 Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 25

Afdeling VII.- Bijzonder solidariteitsfonds

Onderafdeling I. - Algemeenheden

Art. 25.

FR   NL   [Affichage pour impression]