Publié le 30/04/2014
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 75bis.


Afdeling XVII.- Plichten van de kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen en paramedische medewerkers
Art. 76.
01/01/2015 Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 43


Afdeling XVIII.- Financiële verantwoordelijkheid van de voorschrijvende artsen

Art. 77.

FR   NL   [Affichage pour impression]