d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 84.


Afdeling V.- Evaluatiecommissie
Art. 85.
06/09/1994
  -12/03/1998
Bij de Dienst voor uitkeringen wordt een Evaluatiecommissie ingesteld die tot taak heeft aan de hand van statistische gegevens met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid onderzoeken te verrichten en adviezen uit te brengen over de problemen in verband met de werking van de uitkeringsverzekering, en inzonderheid over de toepassing van de desbetreffende wettelijke en reglementaire bepalingen.
06/09/1994
  -12/03/1998
Samenstelling en werkingsregelen van deze Commissie worden bepaald door de Koning, die eveneens de voorzitter en de leden ervan benoemt.


HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER

Art. 86.

FR   NL   [Affichage pour impression]