d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 121.


Art. 122.
P 06/09/1994
  -31/12/1997
De gerechtigden en de personen te hunnen laste wier recht overeenkomstig de bepalingen van artikel 121 geopend wordt, behouden dat recht tot 30 juni van het jaar volgend op dat tijdens hetwelk het recht wordt geopend.

Art. 123.

FR   NL   [Affichage pour impression]