Publié le 27/04/2007
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 123.


Art. 124.
01/01/2008 De Koning kan afwijkingen op de bepalingen van dit hoofdstuk toestaan aan de gerechtigden en de personen ten laste bedoeld in artikel 32 die niet onderworpen zijn aan de betaling der bijdragen voorzien in toepassing van artikel 32 of 125.

Art. 125.

FR   NL   [Affichage pour impression]