d'application à partir du 15/02/2003
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 174bis.


HOOFDSTUK VI.- BEËDIGING
Art. 175.
15/02/2003
  -11/06/2010
De voorzitters van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en van het Comité van de Dienst voor administratieve controle leggen de eed af ten overstaan van de Minister.
P 15/02/2003
  -07/01/2009
De in artikel 146 bedoelde geneesheren-inspecteurs, apothekers-inspecteurs, verpleegkundigen-controleurs en de sociaal controleurs en de in artikel 162 bedoelde sociaal inspecteurs en de sociaal controleurs, leggen de eed af ten overstaan van de voorzitter van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, respectief de voorzitter van het Comité van de Dienst voor administratieve controle.
06/09/1994 De Koning bepaalt de eedformules.


TITEL VIII.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN TER ZAKE VAN HET INSTITUUT, VAN DE HULPKAS VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING EN VAN DE KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN DE NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

HOOFDSTUK I.- PERSONEEL

Art. 176.

FR   NL   [Affichage pour impression]