Publié le 23/12/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 69.


Afdeling XIIbis.- Bepalingen in verband met nomenclatuur van de medische beeldvorming en andere verstrekkingen.
Art. 69bis.
02/01/1995 In artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 november 1984, 23 mei 1985, 30 januari 1986, 31 januari 1986, 7 januari 1987, 22 juli 1988 en 21 december 1988, wordt de omschrijving en de betrekkelijke waarde van de verstrekking nr. 1204 432353-432364 als volgt gewijzigd en de volgende toepassingsregel toegevoegd:
02/01/1995 "Invasieve obstetrische procedure (amniocentese, foetale punctie, cordocentese) onder echografische controle K 40.
02/01/1995 Het honorarium voor verstrekking nr. 432353-432354 omvat ook het honorarium voor de begeleidende echografie(ën)."


Art. 69ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]