Publié le 22/02/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 50.


Art. 50bis.
22/02/2002 Opgeheven bij: Wet 14-1-02 - B.S. 22-2 - ed. 1

Afdeling III.- Bepalingen gemeenschappelijk aan de afdelingen I en II

Art. 51.

FR   NL   [Affichage pour impression]