Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 36.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est citÚ par:

Art. 9bis.

[De documenten met betrekking tot de verzekering voor geneeskundige verzorging bedoeld in deze wet of in de uitvoeringsbesluiten ervan mogen, zodra beschikbaar, in elektronische versie worden ingediend voor zover deze bewijskracht bezit overeenkomstig artikel 36/1, ž 1, van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen.
(En vigueur le: 01/01/2012 - )


Art. 34.

7░sexies. het verstrekken van zelfzorgmateriaal dat voor patiŰnten toegankelijk moet zijn in het kader van de in artikel 36 bedoelde regels die de samenwerking bevorderen tussen de algemeen geneeskundigen en de [artsen-specialisten];
(En vigueur le: 07/09/2017 - )


Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 30bis

[Het zorgtrajectcontract zoals bedoeld in artikel 5, ž 1, van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten, wordt opgemaakt :
(En vigueur le: 01/06/2009 - )


1░ conform het model vervat in bijlage 72 wat betreft de rechthebbenden met een pathologie zoals bedoeld in artikel 3, 1░, van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten;
(En vigueur le: 01/06/2009 - )


2░ conform het model vervat in bijlage 73 wat betreft de rechthebbenden met een pathologie zoals bedoeld in artikel 3, 2░, van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten.]
(En vigueur le: 01/06/2009 - )


Art. 30sexies

[Artikel 9, eerste lid, 2░, van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten treedt in werking op 1 januari 2011.]
(En vigueur le: 01/01/2011 - )