Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 61.

§ 14. De trimestriële betaling wordt berekend op basis van de voor de gecumuleerde trimesters van dat dienstjaar door het betrokken laboratorium aangepaste gefactureerde uitgaven voor klinische biologie.
(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Koninklijk besluit van 4 augustus 1999 tot vaststelling van de waarde Z voor de vier trimesters van 1996, in uitvoering van artikel 61, § 14, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 1

De waarde van Z, bedoeld in artikel 61, § 14, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt vastgesteld op 0 voor het eerste, tweede en derde trimester van 1996 en op 1,2 voor het vierde trimester van 1996.
(En vigueur le: 09/10/1999 - )