Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 175.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est citÚ par:

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 330.

De in artikel 175 van de geco÷rdineerde wet, bedoelde eedformule luidt:
(En vigueur le: 10/08/1996 - )