Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 196.

Aangezien een unieke regeling voor geneeskundige verzorging is uitgewerkt, bestaat die uitsplitsing over de algemene regeling en de regeling voor de zelfstandigen niet meer vanaf 2008.
(En vigueur le: 01/01/2007 - )

est cité par:

Koninklijk besluit van 10 april 2000 tot verlenging van de tijdschema's bedoeld in artikel 196, § 1, en in artikel 198, § 2 en § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineers op 14 juli 1994

Art. 1

Het tijdschema, weergegeven in artikel 196, § 1, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de eerste fase met één jaar verlengd bij het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot verlenging van het tijdschema bedoeld in artikel 196, § 4, tweede lid, en in artikel 198, § 4, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt in de tweede fase met één jaar verlengd. Het voornoemde tijdschema bestaat derhalve uit de volgende fasen:
(En vigueur le: 01/01/2000 - )