Gecoördineerde wet van 14-7-1994

Résumé: Numac tekst: 1994071451 - p. 21524

De hierna vermelde artikelen kan u terugvinden in de table met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt: art. 25octies-1 tot 25octies-2, 25quater-1, 25septies, 35quater-1, 35septies, 35septies 1 tot 6, 37vicies-1, 116-1 tot 116-5, 165-1, 15°novies

Note: Met volledige historiek.

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 14-08-2020 - Wijzigende numac: 2020203351 - p. 60802

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

...

Afdeling VI.- Bepalingen betreffende de adviserend-artsen van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

Art. 158.

De Koning stelt alle regelen vast die van toepassing zijn op de adviserend-artsen van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail en Hij bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de voorwaarden waaronder de bepalingen die betrekking hebben op de adviserend-artsen, bedoeld in de afdelingen I, II, III en IV, tot hen kunnen worden verruimd.

...

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]