Koninklijk besluit 3-7-1996

Résumé: Numac tekst: 2020201668

De hierna vermelde artikelen en bijlagen kan u terugvinden in de tabel met bijlagen die zich onder de inhoudstafel bevindt: art. 10nonies-1, 10octies-1 en 2, 122octiesbis, 122octiessemel, 122octiesquater, 122quinquiesdecies 1 tot 3, 189-1, 203-1, 205-1, 206-1, 207-1 et 2, 212, 215octies, 215sexiesdecies, 295quinquies-1 tot 4, Verlag aan de Koning, Advies Raad van State, bijlagen 2, 3 en aanvraag inschrijving GVU

Note: Met volledige historiek.

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 18-1-2021 - Wijzigende numac: 2021200138 en 2021200087

FR   NL  


Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Table des Matières du document

TITEL I.- HET ALGEMEEN COMITE

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

TITEL II.- VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

HOOFDSTUK I.- ORGANEN

Afdeling I.- De Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging

Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

Afdeling II.- Het Verzekeringscomité

Art. 10.

Afdeling IIbis.- Wetenschappelijke raad

Art. 10bis.     Art. 10ter.     Art. 10quater.     Art. 10quinquies.     Art. 10sexies.     Art. 10septies.     Art. 10octies.

1. Art. 10octies/1 tot Art. 10octies/2 (om de tekst van deze artikels te zien klik onderaan bij de bijlagen op DE DATUM VAN TOEPASSING)

Art. 10nonies.

1. Art. 10nonies/1 (om de tekst van dit artikel te zien klik onderaan bij de bijlagen op DE DATUM VAN TOEPASSING)

Afdeling III.- Overeenkomstencommissies

A. Overeenkomsten met de apothekers

Art. 11.

B. Overeenkomsten met de rust- en verzorgingstehuizen, de rustoorden voor bejaarden en de centra voor de dagverzorging

Art. 12.

C. Overeenkomsten met psychiatrische verzorgingstehuizen

Art. 13.

D. Overeenkomsten met de verplegingsinrichtingen

Art. 14.

E. Overeenkomsten met de vertegenwoordigers van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten

Art. 15.

F. Overeenkomsten met de vroedvrouwen

Art. 16.

G. Overeenkomsten met de verpleegkundigen

Art. 17.

H. Overeenkomsten met de kinesitherapeuten

Art. 18.

Hbis. Overeenkomsten met de logopedisten

Art. 18bis.

I. Overeenkomsten met de opticiens

Art. 19.

J. Overeenkomsten met de orthopedisten

Art. 20.

K. Overeenkomsten met de audiciens

Art. 21.

L. Overeenkomsten met de bandagisten

Art. 22.

M. Overeenkomsten met de verstrekkers van implantaten

Art. 23.

N. Gemene bepalingen

Art. 24.     Art. 25.     Art. 26.     Art. 27.     Art. 28.

Afdeling IV.- Nationale commissies artsen-ziekenfondsen en tandheelkundigen-ziekenfondsen

A. Nationale commissie artsen-ziekenfondsen

Art. 29.

B. Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen

Art. 30.

C. Gemene bepalingen ter zake van de Nationale commissies artsen-ziekenfondsen en tandheelkundigen-ziekenfondsen

Art. 31.

Afdeling V. - Commissie, belast met de toepassing van de reglementering betreffende de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen en met het sluiten van de akkoorden betreffende het forfait.

Art. 32.     Art. 33.     Art. 34.     Art. 35.     Art. 36.     Art. 37.     Art. 38.     Art. 39.     Art. 40.

Afdeling VI.- Commissie voor begrotingscontrole

Art. 41.     Art. 42.     Art. 43.     Art. 44.     Art. 45.     Art. 46.

Afdeling VII.- Technische raden

A. Technische farmaceutische raad

Art. 47.

B. Technische raad voor kinesitherapie

Art. 48.

C. Technische raad voor ziekenhuisverpleging

Art. 49.

D. Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen

Art. 50.

E. Opgeheven door: K.B. 25-6-14 - K.B. 1-7 - ed. 2 - art. 181

Art. 51.

F. Technische raad voor bandagen, orthesen en prothesen

Art. 51bis.

G. Technische raad voor rolstoelen.

Art. 51ter.

H. Technische Raad voor radio-isotopen

Art. 51quater.

I. Gemene bepalingen ter zake van de Technische farmaceutische raad, de Technische raad voor kinesitherapie, de Technische raad voor ziekenhuisverpleging, de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, en de Technische raad voor bandagen, orthesen en prothesen, de Technische raad voor rolstoelen en de Technische Raad voor radio-isotopen

Art. 52.     Art. 53.     Art. 54.     Art. 55.     Art. 56.     Art. 57.     Art. 58.     Art. 59.

Afdeling VIII.- Technische geneeskundige en tandheelkundige raden

A. Technische geneeskundige raad

Art. 60.

B. Technische tandheelkundige raad

Art. 61.

C. Gemene bepalingen ter zake van de Technische geneeskundige en tandheelkundige raden

Art. 62.     Art. 63.

Afdeling IX.- Profielencommissies

Art. 64.     Art. 65.     Art. 66.     Art. 67.     Art. 68.

Afdeling X.- Erkenningsraden

A. Erkenningsraad voor kinesitherapeuten : Opgeheven door: K.B. 10-2-06 - B.S. 7-3

Art. 69.     Art. 70.     Art. 71.     Art. 72.     Art. 73.     Art. 74.     Art. 75.     Art. 76.     Art. 77.

B. Erkenningsraad voor orthopedisten

Art. 78.     Art. 79.     Art. 80.     Art. 80bis.     Art. 81.

C. Erkenningsraad voor bandagisten

Art. 82.     Art. 83.     Art. 84.     Art. 84bis     Art. 85.     Art. 85bis     Art. 86.

Cbis. Erkeningsvoorwaarden met betrekking tot werkplaatsen waarin verschillende disciplines worden beoefend door orthopedisten en bandagisten.

Art. 86bis

D. Erkenningsraad voor verstrekkers van implantaten

Art. 87.     Art. 88.     Art. 89.

E. Opgeheven door: K.B. 29-6-14 - B.S. 14-8 - ed. 2 - art. 11

Art. 90.     Art. 91.     Art. 92.     Art. 93.

F. Erkenningsraad voor opticiens

Art. 94.     Art. 95.     Art. 96.     Art. 97.     Art. 98.

Fbis. Opgeheven door: K.B. 29-6-14 - B.S. 14-8 - ed. 2 - art. 12

Art. 98bis.     Art. 98ter.     Art. 98quater.

G. Gemene bepalingen ter zake van de erkenningsraden

Art. 99.     Art. 100.     Art. 101.     Art. 102.     Art. 103.     Art. 104.     Art. 105.     Art. 106.     Art. 106bis.

Afdeling XI.- College van artsen-directeurs

Art. 107.     Art. 108.     Art. 109.     Art. 110.     Art. 110bis.     Art. 111.     Art. 112.     Art. 113.

Afdeling XII.- Raad voor advies inzake revalidatie

Art. 114.     Art. 115.     Art. 116.     Art. 117.     Art. 118.     Art. 119.

Afdeling XIII.- Het Nationaal college van adviserend arts en de lokale colleges

Art. 120.     Art. 121.     Art. 122.

Afdeling XIV. - Accreditering

Onderafdeling I. - Accreditering van de artsen

A. Accrediteringsorganen voor artsen

Art. 122bis.

1. De Nationale raad voor kwaliteitspromotie

Art. 122ter.

2. De Accrediteringsstuurgroep

Art. 122quater.

3. De Technische accrediteringsraad

Art. 122quinquies.

4. De paritaire comités

Art. 122sexies.     Art. 122septies.

5. De Commissie van beroep

Art. 122octies.

B. Voorwaarden en procedures voor de individuele accreditering van de arts

1. Art. 122octies/1 tot Art. 122octies/8 (om de tekst van deze artikels te zien klik onderaan bij de bijlagen op DE DATUM VAN TOEPASSING)

Onderafdeling II. - Accrediteringsorganen voor tandheeldkundigen

1. Art. 122octies semel tot Art. 122octies quater (om de tekst van deze artikels te zien klik onderaan bij de bijlagen op DE DATUM VAN TOEPASSING)

Afdeling XV.- Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

Art. 122nonies.     Art. 122decies.     Art. 122undecies.     Art. 122duodecies.     Art. 122terdecies.     Art. 122quaterdecies.     Art. 122quinquies-decies.

Afdeling XVbis.- Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel

1. art. 122quinquies-decies/1 tot art. 122quinquies-decies/3 (om de tekst van deze artikels te zien klik onderaan bij de bijlagen op fichiers)

Afdeling XVI. - Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen

Art. 122sexiesdecies.     Art. 122septiesdecies.     Art. 122octiesdecies.     Art. 122noniesdecies     Art. 122vicies     Art. 122semelvicies     Art. 122bisvicies

HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSSFEER

Afdeling I.- Personen ten laste van rechthebbenden

Art. 123.     Art. 124.     Art. 125.     Art. 126.     Art. 127.

Afdeling II.- Wezen

Art. 128.

Afdeling III.- Gerechtigden, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 12° tot 15° en 22° van de gecoördineerde wet

Art. 128bis.     Art. 128ter.     Art. 128quater.     Art. 128quinquies.     Art. 128sexies.

HOOFDSTUK III.- VOORWAARDEN TOT TOEKENNING VAN DE PRESTATIES

Afdeling I.- Nadere regelen inzake de opening van het recht op geneeskundige verstrekkingen

Art. 129.

Afdeling II.- Wachttijd voor het recht op geneeskundige verstrekkingen

Art. 130.

Afdeling III.- Nadere regelen inzake het behoud van het recht op de geneeskundige verstrekkingen

Art. 131.

Afdeling IV. - Persoonlijke bijdrage van de gerehtigden, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 12°, 14°, 15°, 21° en 22° van de gecoördineerde wet

Art. 132.     Art. 133.     Art. 134.     Art. 135.     Art. 136.     Art. 136bis.

Afdeling IVbis. - Bijdragen die door de gerechtigden, bedoeld in artikel 32, eerste lid, 6°bis en 11°quater van de gecoördineerde wet, zijn verschuldigd

Art. 136ter.     Art. 136quater.

Afdeling V.- Tegemoetkoming in de revalidatiekosten

Art. 137.     Art. 138.     Art. 139.     Art. 140.     Art. 141.     Art. 142.     Art. 143.     Art. 144.

Afdeling VI.- Tegemoetkoming in de reiskosten betreffende de revalidatie

Art. 145.

Afdeling VII.- Tegemoetkoming in de herscholingskosten Opgeheven door: K.B. 30-3-09 - B.S. 2-6

Art. 146.

Afdeling VIII.- De tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in de handelingen van het dagelijks leven

Art. 147.     Art. 148.     Art. 148bis.     Art. 149.     Art. 150.     Art. 151.     Art. 152.     Art. 153.     Art. 153bis.

Afdeling IX.- Bijzondere regels met betrekking tot de verzekeringstegemoetkoming voor verstrekkingen van klinische biologie aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 154.

Afdeling X.- Bijzondere regels met betrekking tot de verzekeringstegemoetkoming voor verstrekkingen van klinische biologie aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 155.

HOOFDSTUK IV.- INSCHRIJVING VAN DE PARAMEDISCHE MEDEWERKERS

Afdeling I.- Inschrijving van de verpleegkundigen

Art. 156.     Art. 157.     Art. 158.

Afdeling II.- Mededeling van de lijsten van de kinesitherapeuten, de verpleegkundigen en de paramedische medewerkers aan de verzekeringsinstellingen

Art. 159.

HOOFDSTUK IVBIS. - BETALINGSVERPLICHTINGEN BIJ DE RAADPLEGING VAN VERZEKERBAARHEIDSGEGEVENS VAN EEN RECHTHEBBENDE

Art. 159bis.     Art. 159ter.

HOOFDSTUK V.- OPENBAARMAKING VAN DE VERZEKERINGSREGLEMENTERING, VAN DE LIJSTEN VAN ERKENDE PERSONEN EN VAN PERSONEN EN VAN VERPLEGINGSINRICHTINGEN DIE TOT EEN OVEREENKOMST OF TOT EEN AKKOORD ZIJN TOEGETREDEN

Art. 160.

HOOFDSTUK VI.- KENNISGEVINGEN EN VERMELDINGEN IN TOEPASSING VAN HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE

Art. 160bis.     Art. 160ter.     Art. 160quater.     Art. 160quinquies.     Art. 160sexies.

TITEL III.- UITKERINGS- EN MOEDERSCHAPSVERZEKERING

HOOFDSTUK I.- ORGANEN

Afdeling I.- Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen

Art. 161.     Art. 162.     Art. 163.     Art. 164.     Art. 165.     Art. 166.

Afdeling Ibis. - Opgheven bij: K.B. 29-6-18 - B.S. 9-7 - art. 3

Art. 166bis.     Art. 166ter.     Art. 166quater.     Art. 166quinquies.     Art. 166sexies.

Afdeling II.- Geneeskundige raad voor invaliditeit

A. Samenstelling van de Geneeskundige raad voor invaliditeit

Art. 167.

B. Hoge commissie

Art. 168.     Art. 169.

C. De afdelingen van de Hoge commissie

Art. 170.

D. De bevoegdheid van de artsen van de Dienst voor uitkeringen leden van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, van de Hoge commissie en van de afdelingen van de Hoge commissie

Art. 171.

C. Opgeheven door: K.B. 25-4-14 - B.S. 2-6 - art. 5

Art. 172.     Art. 173.     Art. 174.     Art. 175.     Art. 176.

D. Opgeheven door: K.B. 25-4-14 - B.S. 2-6 - art. 8

E. Tussenkomsten van de adviserend artsen, van de artsen van de Dienst voor uitkeringen, leden van de Geneeskundige raad voor invaliditeit en van de artsen-inspecteurs van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle met betrekking tot de staat van invaliditeit

Art. 177.

E. Opgeheven door: K.B. 25-4-14 - B.S.S 2-6 - art. 16

F. Gemene bepalingen ter zake van de artsen van de Dienst voor uitkeringen, leden van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, van de afdelingen van de Hoge commissie en van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit

Art. 178.     Art. 179.     Art. 180.     Art. 181.     Art. 182.     Art. 183.     Art. 184.     Art. 185.     Art. 186.     Art. 187.

F. Opgeheven door: K.B. 25-4-14 - B.S. 2-6 - art. 17

G. Kennisgevingen

Art. 188.     Art. 189.     Art. 190.     Art. 191.     Art. 192.

Afdeling III.- Technische ziekenfondsraad

Art. 193.     Art. 194.     Art. 195.     Art. 196.     Art. 197.     Art. 198.

Afdeling IV.- Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid

Art. 198bis.     Art. 198ter.     Art. 198quater.     Art. 198quinquies.     Art. 198sexies.     Art. 198septies.

HOOFDSTUK II.- TOEPASSINGSGEBIED

In het kader van de uitkeringsverzekering geldende omschrijving van seizoenarbeiders, arbeiders bij tussenpozen en deeltijdse werknemers

Art. 199.     Art. 200.     Art. 201.     Art. 202.

HOOFDSTUK III.- VOORWAARDEN TOT TOEKENNING VAN DE PRESTATIES

Afdeling I.- Wachttijd voor het recht op uitkeringen

Art. 203.     Art. 204.

Afdeling II.- Vrijstelling en vermindering van wachttijd voor het recht op uitkeringen

Art. 205.

Afdeling III.- Regelen inzake wachttijd in geval van overgang van één sector van de verzekering voor uitkeringen naar een andere

Art. 206.

Afdeling IV.- Behoud van de rechten met toepassing van de artikelen 116/3 en 130 van de gecoördineerde wet

Art. 207.

Afdeling IVbis.- Gemeenschappelijke bepaling voor de afdelingen I tot IV en het artikel 224, § 1

Art. 207bis.

Afdeling V.- Rechten van de gerechtigden die aanspraak hebben op een invaliditeitspensioen krachtens de wetgeving op de rustpensioenregeling voor mijnwerkers, over de laatste zes maanden van de primaire arbeidsongeschiktheid

Art. 208.     Art. 209.     Art. 210.

Afdeling VI.- Hoegrootheid van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maximum- en minimumbedrag van de invaliditeitsuitkering

Art. 211.     Art. 212.     Art. 213.     Art. 214.     Art. 215.

Afdeling VIbis.- De forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden

Art. 215bis.     Art. 215ter.

Afdeling VIter - Beroepsherscholing

Art. 215quater.     Art. 215quinquies.     Art. 215sexies.     Art. 215septies.

Afdeling VIquater - Re-integratietraject op sociaalprofessionele re-integratie

Afdeling VII.- Bedragen en toekenningsvoorwaarden van de moederschapsuitkering gedurende de periode van moederschapsbescherming bedoeld in de artikelen 114 en 115 van de gecoördineerde wet

Art. 216.     Art. 217.     Art. 218.     Art. 219.

Afdeling VIIbis.- Bedragen en toekenningsvoorwaarden van de moederschapsuitkering gedurende de periode van moederschapsbescherming bedoeld in artikel 114bis van de gecoördineerde wet

Art. 219bis.     Art. 219ter.

Afdeling VIII.- De verlenging van de nabevallingsrust

Art. 220.

Afdeling IX. - Omgezet moederschapsverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder

Art. 221.     Art. 222.     Art. 223.

Afdeling IXbis.- Over het vaderschapsverlof of geboorteverlof

Art. 223bis.

Afdeling IXter.- Over het adoptieverlof

Art. 223ter.

Afdeling IXquater.- Borstvoedingspauzes

Art. 223quater.

Afdeling IXquinquies. - Over het pleegouderverlof.

Art. 223quinquies.

Afdeling X.- Regelmatig werknemer

Art. 224.

Afdeling XI.- Werknemer met persoon ten laste

Art. 225.

Afdeling XII.- Werknemer zonder persoon ten laste aan wie een hogere uitkering kan worden toegekend wegens verlies van enig inkomen

Art. 226.     Art. 226bis.

Afdeling XIII.- Weerslag van de plaatsing in een gezin op de hoedanigheid van werknemer met persoon ten laste

Art. 227.

Afdeling XIV.- Weigering van de uitkeringen

Art. 228.

Afdeling XV.- Vermindering van de uitkeringen

Art. 229.     Art. 230.     Art. 231.     Art. 232.     Art. 233.     Art. 234.     Art. 235.     Art. 236.

Afdeling XVbis.- Verzaking aan het recht op uitkeringen

Art. 236bis.

Afdeling XVI.- Aanpassing van het bedrag van de uitkeringen en van het maximumbedrag van het loon, bedoeld in artikel 212

Art. 237.

Afdeling XVIbis - Aanpassing van het bedrag van de invaliditeitsuitkeringen aan de herwaarderingscoëfficient

Art. 237bis.     Art. 237ter.     Art. 237quater.

Afdeling XVIter. - Toekenning van een inhaalpremie

Art. 237quinquies.

Afdeling XVII.- Opgeheven door: K.B. 22-11-13 - B.S. 19-12 - ed. 1 - art. 4

Art. 238.

Afdeling XVIII.- Bijzondere voorwaarden inzake verkrijgen van het recht op de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid

Art. 239.     Art. 240.     Art. 241.     Art. 242.     Art. 243.

Afdeling XIX.- Monetaire beschikkingen inzake cumulatie van uitkeringen met door het buitenland verschuldigde uitkeringen

Art. 244.     Art. 245.

HOOFDSTUK IV.- KENNISGEVING OF MEDEDELING VAN DE BESLISSINGEN GENOMEN IN UITVOERING VAN HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE

Afdeling I.- Beslissingen van geneeskundige aard

Art. 245bis.     Art. 245ter.     Art. 245quater.

Afdeling II.- Beslissingen van bestuurlijke aard

Art. 245quinquies.     Art. 245sexies.     Art. 245septies.     Art. 245octies.     Art. 245nonies.

HOOFDSTUK V - BEPALINGEN GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 101 VAN DE GECOORDINEERDE WET

Art. 245decies.     Art. 245undecies.

TITEL IV.- GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I.- TOEPASSINGSGEBIED

Afdeling I.- Gecontroleerde werkloosheid

Art. 246.

Afdeling II.- Voortgezette verzekering

Art. 247.     Art. 248.     Art. 249.     Art. 250.     Art. 251.

HOOFDSTUK II.- VOORWAARDEN TOT TOEKENNING VAN DE PRESTATIES

Afdeling I.- Regelen ter zake van inschrijving en aansluiting bij een verzekeringsinstelling

Art. 252.     Art. 253.     Art. 254.

Afdeling II.- Mutaties

Art. 255.     Art. 256.     Art. 257.     Art. 258.     Art. 259.     Art. 260.     Art. 261.     Art. 262.     Art. 263.     Art. 264.     Art. 265.     Art. 266.     Art. 267.     Art. 268.     Art. 269.     Art. 270.     Art. 271.     Art. 272.     Art. 273.     Art. 274.     Art. 275.

Afdeling III.- Bijdragebescheiden en documenten aan de hand waarvan de hoedanigheid van gerechtigde wordt vastgesteld

Art. 276.     Art. 277.     Art. 278.     Art. 279.     Art. 280.     Art. 281.     Art. 282.     Art. 283.

Afdeling IV.- Afgifte van de bijdragebescheiden

Art. 284.     Art. 285.

Afdeling V.- Minimumwaarde van de bijdragebescheiden voor de sector geneeskundige verzorging en de sector uitkeringen

Art. 286.     Art. 287.     Art. 288.     Art. 289.     Art. 290.     Art. 291.     Art. 292.     Art. 293.

Afdeling Vbis.- Maatregelen betreffende de Euro

Art. 293bis.

Afdeling VI.- Buitenlands verleende prestaties

Art. 294.

Afdeling VII.- Toekenning van prestaties in geval van door een andere wetgeving gedekte schade

Art. 295.

HOOFDSTUK III.- KENNISGEVING EN MEDEDELING VAN BESLISSINGEN IN TOEPASSING VAN HET HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE

Art. 295bis.     Art. 295ter.     Art. 295quater.

Titel IVbis. Het Fonds voor de medische ongevallen

TITEL V.- CONTROLE EN GESCHILLEN

HOOFDSTUK I.- GENEESKUNDIGE CONTROLE

Afdeling I.- Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Art. 296.     Art. 297.     Art. 298.     Art. 299.

Afdeling II.- Geschillen tussen de adviserend geneesheer en de geneesheren-inspecteurs

Art. 300.     Art. 301.     Art. 302.     Art. 303.

Afdeling III.- Commissies van beroep

Art. 304.     Art. 305.     Art. 306.     Art. 307.     Art. 308.     Art. 309.     Art. 310.

Afdeling IIIbis. Kamers van beroep

Art. 310bis.     Art. 310ter.     Art. 310quater.     Art. 310quinquies.     Art. 310sexies.     Art. 310septies.     Art. 310octies.     Art. 310novies.     Art. 310decies.

Afdeling IV.- Openbaarmaking van de beslissingen tot verbod van verzekeringstegemoetkoming

Art. 311.

HOOFDSTUK II.- ADMINISTRATIEVE CONTROLE

Afdeling I.- Comité van de Dienst voor administratieve controle

Art. 312.     Art. 313.     Art. 314.     Art. 315.     Art. 316.

Afdeling II.- Straffen die toepasselijk zijn op de verzekeringsinstellingen en op de tariferingsdiensten

Art. 317.     Art. 318.     Art. 319.     Art. 320.     Art. 321.

Afdeling III.- Terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties

Art. 322.     Art. 323.     Art. 324.     Art. 325.     Art. 326.     Art. 327.

Afdeling IV.- Schorsing, wegens overmacht, van de verjaring van de vorderingen tot betaling van prestaties

Art. 328.     Art. 329.

Afdeling V. - Bewaring van gegevens door de verzekeringsinstellingen

Art. 329bis.     Art. 329ter.     Art. 329quater.

HOOFDSTUK III.- BEEDIGING

Art. 330.

TITEL VI.- FINANCIELE EN STATISTISCHE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I.- ONTVANGSTENBESCHEIDEN

Art. 331.     Art. 332.     Art. 333.     Art. 334.

HOOFDSTUK II.- UITGAVENBESCHEIDEN

Art. 335.     Art. 336.     Art. 337.     Art. 338.     Art. 339.     Art. 340.

HOOFDSTUK III.- VERMINDERING VAN DE OP DE UITGAVENBESCHEIDEN VERMELDE BEDRAGEN

Art. 341.

HOOFDSTUK IV.- VERZAMELBESCHEIDEN EN FINANCIELE BESCHEIDEN

Art. 342.     Art. 343.     Art. 344.

HOOFDSTUK V.- GETALSTERKTESTATEN

Art. 345.

HOOFDSTUK VI.- STATISTISCHE TABELLEN

Art. 346.     Art. 347.     Art. 348.     Art. 349.     Art. 350.     Art. 351.     Art. 351bis.     Art. 352.     Art. 353.

HOOFDSTUK VII.- BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE VAN DE INTERNATIONALE VERDRAGEN

Art. 354.     Art. 355.     Art. 356.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe -art1004/12/2018
Annexe 210/08/1996
Annexe 310/08/1996
Annexe 10/08/1996
  "   "  01/10/2014
10nonies-108/03/2010
10octies-1 - 10octies-208/03/2010
122octies-1-122octies-801/12/2017
122octies-bis01/01/2008
  "   "  01/06/2015
  "   "  01/05/2017
122octiessemel-art122octiesquater01/01/2008
  "   "  01/06/2015
  "   "  01/04/2017
122quinquies-decies-1-art122122quinquies-decies-329/06/2014
  "   "  19/07/2018
  "   "  01/01/2019
  "   "  01/04/2019
189-131/12/2015
203-101/05/2017
205-101/05/2017
206-101/05/2017
207-1-art207-201/05/2017
21222/08/2019
215bis01/10/2017
  "   "  19/07/2018
215octies-art215sexiesdecies01/12/2016
  "   "  12/06/2017
237bis-108/06/2019
295quinquies-1-295quinquies-416/06/2014
Rapport au Roi 16/08/2013
16/08/2013

FR   NL