Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25.

[Wet 27/04/2005 - B.S. 20/05/2005 éd.2 p.23686 art.2 Vervanging] Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging wordt een Bijzonder ...
      d'application à partir du 01/04/2005
      Note: De bepalingen van artikel 2 zijn van toepassing voor de verstrekkingen die zijn verleend vanaf 1 april 2005

[Wet 10/12/2009 - B.S. 31/12/2009 éd.3 p.82976 art.38 Wijziging] 2° De supplementen bedoeld in <:W>artikel 97 van de wet betreffende de ziekenhuizen ...
      d'application à partir du 10/01/2010