Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25.

[Wet 27/04/2005 - B.S. 20/05/2005 éd.2 p.23686 art.2 Vervanging] Bij de Dienst voor geneeskundige verzorging wordt een Bijzonder ...
      d'application à partir du 01/04/2005
      Note: De bepalingen van artikel 2 zijn van toepassing voor de verstrekkingen die zijn verleend vanaf 1 april 2005

[Wet 26/03/2007 - B.S. 27/04/2007 éd.2 p.22521 art.15 Wijziging] Het College van geneesheren-directeurs beslist binnen de perken van de ...
      d'application à partir du 01/01/2008

[Wet 07/02/2014 - B.S. 25/02/2014 éd.2 p.15445 art.3 Wijziging] Het College van geneesheren-directeurs beslist binnen de perken van de ...
      d'application à partir du 26/02/2014