Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 25.

[Wet 07/02/2014 - B.S. 25/02/2014 éd.2 p.15445 Invoeging] <:W>Als de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, de Commissie ...
      d'application ŕ partir du 01/12/2014